Pris


Bildredigering

30,00 kr + Moms


Tjänster

Alla bilder levereras i Webb och Tryck format

Line correction before
Line correction after
Linje korrigering
Perspektivkorrigering på vertikala och horisontella linjer för att få väl komponerade bilder
Light correction before
Light correction after
Ljus förbätrring
Ljusa och skarpa bilder för att få djup och ljus inuti och utanför fastigheten.
Object removal before
Object removal after
Objekt borttagning
Borttagning av oönskade föremål. Extra avgifter kan förkomma beroende på begärans komplexitet
Blue sky before
Blue sky after
Blå himmel
Tillägg av blå himmel när det behövs